dimecres, 2 de desembre de 2009

El treball per comissions

La comissió és una formula que ens permet organitzar i gestionar eficaçment el funcionament de la junta i els serveis, projectes i activitats que ofereix l’AMPA.

Les comissions poden estar constituïdes per associats i les seves funcions són:
- Elaborar projectes de la pròpia junta directiva o per iniciativa de la pròpia comissió (en aquest cas, haurà de contar amb l'aprovació de la junta directiva).
- Portar a terme els projectes aprovats i fer una posterior avaluació.

Hem de tenir en compte que:

- La comissió recull informació, fa propostes, dissenya projectes i els porta a la pràctica.
- La comissió s’organitza independentment de les reunions de junta i està composta com a mínim per dues persones.
- Es poden crear tantes comissions com es considerin necessàries.
- Cada comissió ha d’estar coordinada per un vocal responsable que assumeix la seva representació i dinamització (convocar les reunions, animar la participació, proposar estratègies de treball, suggerir tasques i accions, etc.)

Algunes comissions:

Consell Escolar
Delegats de Curs
Escola de Pares
Informació i Publicacions
Activitats Extraescolars
Esports
Relacions amb entitats del barri
Comissió de festes
Comissió econòmica

Necessitem socis actius !!!!.
¡¡¡ Els nostres fills ho agrairan !!!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada