dijous, 11 d’octubre de 2012

ASSEMBLEA GENERAL DE L’AMPA


Dia: 26 d’octubre
Lloc: Biblioteca de l’escola
Hora:16:45 h. en 1ª convocatòria i 17.15 h. en 2ª convocatòria

Hi haurà servei de monitoratge, però cal que ens aviseu amb temps si el fareu servir per fer previsió de monitors.

Ordre del dia:

1. Aprovació dels nous Estatuts.
Els Estatuts s’han hagut de modificar per adaptar-los a normativa vigent, d’acord amb la llei 4/2008

2. Renovació/Ratificació dels càrrecs de la Junta Directiva
Cada 2 anys s’han de renovar/ratificar els càrrecs de la Junta Directiva.
És intenció del President, del Tresorer i de la majoria dels vocals continuar amb el càrrec. El Secretari i algun vocal deixaran vacant el seu càrrec. Podrà ser ocupat per qualsevol soci que sigui elegit a l’assemblea.
Si voleu ocupar un càrrec a la Junta o informar-vos sobre aquest tema us agrairiem que us poseu en contacte amb la Junta a través dels canals habituals (caseta, mail).

3. Lectura i aprovació de l’acta anterior, si procedeix

4. Presentació i aprovació balanç curs 2011-2012, si procedeix

5. Presentació i aprovació presupost curs 2012-2013, si procedeix

6. Augment de la quota de soci

7.Presentació de la memòria d’activitats i serveis curs 2011-2012 i breu explicació de cada comissió

8. Canvi a la roba esportiva de l’escola

9. Col.laboradors i patrocinadors de l’AMPA

10. Precs i preguntes


Cristóbal Ortega
President AMPA Frederic Mistral

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada