EXTRAESCOLARS

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2018 - 2019


Des de l’AMPA prenem la iniciativa de dur a terme una continuïtat a l’escola, mitjançant una relació d’activitats extraescolars organitzades des de diferents àmbits: esportiu, lingüístic i creatiu. 

Les activitats extraescolars proposades volen aportar un ventall ampli d’opcions que donin resposta a les diferents inquietuds i interessos dels nens i nenes. La realització d’aquesta proposta comprèn la franja de migdia i de tarda, un cop finalitzat l’horari lectiu. De cadascuna se n’especifiquen els horaris i l’edat adequada per inscriure-s’hi. 

INFORMACIÓ EXTRAESCOLARS:

-TEDI
-Anglés Kid's & Us: Sam, Oliver, Emma.
-Gimnàstica Artística.
-CreaTics.
-Natació.
-Diverjoc: Còmic i Voleibol.
-Patinatge.
-Balls Moderns.
-Còmic.Butlletes d'inscripció: AMPA ExtraescolarsAnglés Kid's &Us, Gimnàstica Artística, Creatics, Natació, TediDiverjoc, Patinatge, Balls Moderns, Còmic.Per a realitzar qualsevol extraescolar és imprescindible que la família sigui sòcia de l’AMPA.

Els fulls d'inscripció de totes les activitats els podeu descarregar a l'apartat Documentació (click).

Coordinació:
  • La coordinació es pagarà en el moment de realitzar la inscripció. 
  • Es cobrarà 5 €/curs en concepte de coordinació per cada activitat d'una hora.
  • Es cobrarà 10 €/curs en concepte de coordinació per cada activitat de dues hores
- Exemple: Si es fa multiesport dos dies i anglès, s'haurà de pagar 15€ /curs.- 
Les activitats de Gimnàstica Artística i Piscina les cobra l'AMPA mitjançant ServiCaixa, mentre que la resta d'activitats les cobren les empreses mitjançant domiciliació bancària.


PREUS 


.